Polityka Prywatności spółki WEB4Y LIMITED, Company no.07920146, z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, pod adresem 5 LONDON ROAD, SW179JR London będącej właścicielem serwisu internetowego http://www.justspeak.pl/.

WEB4Y LIMITED zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta WEB4Y LIMITED i użytkownika serwisu należącego do WEB4Y LIMITED obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.justspeak.pl/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: WEB4Y LIMITED nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez WEB4Y LIMITED.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do WEB4Y LIMITED możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Subskrypcja Newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych informacji wysyłanych przez WEB4Y LIMITED wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi informacje, imię pozwala spersonalizować wysyłane wiadomości.

 

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez serwis www.justspeak.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

WEB4Y LIMITED zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości WEB4Y LIMITED rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)