Program Junior 21-26 sierpień 2017 Kwiejce (bus z Poznania) poniedziałek-sobota