inetensywny kurs angielskigo

Mar
15

Job vocabulary, czyli mów o pracy po angielsku

  JOB COLLOCATIONS Working environment I have quite a stressful working environment. Hours of work I don’t think I would like to be a doctor because the hours of work would be very tiring. Work-life balance A sensible work-life balance can help employees work more efficiently. Job security There are many advantages to being self-employed but one disadvantage is the […]

By Just Speak | Blog
DETAIL
Lut
16

Verbs – informal&formal

Oto lista określeń używanych dla opisania czynności w sytuacjach nieformalnych, jak i formalnych:   ZNACZENIE INFORMAL FORMAL przepraszać say sorry apologize, apologise zwiększać go up increase zmniejszać go down decrease ustalić set up establish zbadać, sprawdzić look at examine eksplodować blow up explode dowiedzieć się, odkryć find out discover spowodować bring about cause przełożyć, opóźnić […]

By Just Speak | Blog
DETAIL